SYSTEMY UDOJOWE

Każdy hodowca bydła mlecznego myśli w pierwszej kolejności o instalacji sprzętu udojowego. Urządzenie udojowe jest podstawowym elementem wszystkich gospodarstw mlecznych niezależnie od ich wielkości.  

Specyfika hodowli krów wymaga od urządzeń udojowych prostej obsługi, funkcjonalności, ale przede wszystkim niezawodności, co pozwala na szybki i bezproblemowy dój.

MLEK-MAR  dysponuje właściwym rozwiązaniem udojowym i odpowiednimi urządzeniami firmy DeLaval. Oferujemy kompletne systemu udojowe dla  małych i dużych stad.

 • Systemy udojowe typu „Rybia Ość”
 • Systemy udojowe typu „bok w bok”
 • System udojowy DeLaval MidiLine™
 • Systemy udojowe typu Tandem
 • Systemy udojowe w Dojarniach karuzelowych
 • Systemy doju automatycznego
 • Dojarki rurociągowe

System do doju bańkowego DeLaval BMS jest dobrym rozwiązaniem dla małych gospodarstw, a także rezerwowym urządzeniem do dojenia krów świeżo ocielonych, lub leczonych w większych gospodarstwach.

Dojarka przewoźna DeLaval MMU stanowi uniwersalne rozwiązanie dla wielu różnych gospodarstw mlecznych.

DÓJ AUTOMATYCZNY

Istnieje wiele wyzwań związanych z utrzymywaniem lub zwiększaniem życiowej produkcji mlecznej krów a co za tym idzie dochodowości gospodarstwa. Rozwiązania doju automatycznego pozwalają zmaksymalizować czas przeznaczony na zarządzanie, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów pracy potrzebnej na dój.

Zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz, aby płynnie i pomyślnie wkroczyć w dój automatyczny.

Robot udojowy DeLaval VMS™.

System doju dobrowolnego DeLaval VMS™ – najbardziej wydajny robot udojowy.

 • Optymalne działanie
 • Maksymalna wydajność
 • Doskonała technologia dojenia

Robot udojowy DeLaval VMS™ milking system V300.

Robot udojowy DeLaval VMS™ V300 czyni produkcję mleka bardziej indywidualną. Bardziej precyzyjną. Bardziej dochodową. Jest to system, który pozwala nam dostosować się do każdego gospodarstwa, każdego hodowcy, każdej krowy a nawet każdego strzyku – indywidualnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć system, który odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom, który tworzy lepsze miejsce dla Twoich pracowników, dla Twoich krów, dla Ciebie i Twojej rodziny.

 • Popraw dochodowość gospodarstwa
 • Więcej mleka
 • Zdrowsze krowy
 • Najwyższa jakość mleka

Automatyczna dojarnia karuzelowa DeLaval AMR™.

Pierwsza na świecie w pełni automatyczna dojarnia karuzelowa dla gospodarstw powyżej 300 krów.

SCHŁODZENIE MLEKA

Istnieje wiele opcji i rozwiązań do schładzania mleka i jego przechowywania. Rozwiązania te mogą być dostosowane do potrzeb gospodarstwa.

Doskonałe zbiorniki schładzające mleko, zapewniają szybkie schładzanie i łagodne mieszanie dla zachowania jakości mleka

MLEK-MAR oferuje pełny zakres rozwiązań chłodzenia i przechowywania surowego mleka w gospodarstwie.

 • Zbiorniki schładzające do mleka
 • Kompaktowe schładzarki do mleka
 • Jednostki myjąco-sterujące
 • Systemy odzyskiwania ciepła

ŻYWIENIE

Prawidłowe zbilansowane żywienie to klucz do wysokiej produkcji oraz gwarancja dobrej kondycji oraz dobrego stanu fizjologicznego zwierząt.

Żywienie stanowi największy koszt w produkcji mleka. Optymalizacja zarządzania żywieniem jest zatem opłacalną inwestycją.

MLEK-MAR dostarcza systemy i produkty, które poprawiają efektywność żywienia i stan zdrowotny zwierząt.

 • Stacje paszowe
 • Stacje odpajania cieląt
 • Wózki paszowe do obór uwięziowych
 • Wozy paszowy
 • Systemy automatycznego żywienia
 • Dodatki do zakiszania
 • Akcesoria do żywienia
 • Stoły paszowe

Dobrostan stada zależy m.in. od żywienia, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście i dostosowanie dawek żywieniowych do aktualnych potrzeb zwierząt.

HIGIENA I DÓJ

Żaden pojedynczy aparat udojowy nie może spełnić wszystkich obecnych potrzeb związanych z produkcja mleka. Dlatego MLEK-MAR oferuje szeroki wybór wzorów, wielkości przepływu, materiałów, gum strzykowych, wag oraz charakterystyk użytkowych, aby spełnić w ten sposób określone wymagania użytkowników:

 • Aparaty i jednostki udojowy
 • Pulsatory
 • Mierniki mleka
 • Gumy strzykowe
 • Szyny transportowy

Proces doju to kompleksowa działalność obejmująca podciśnienie, filtracja, mycie i schłodzenie mleka. W naszej firmę znajdziesz wszystko:

 • Pompy próżniowy
 • Regulatory podciśnienia
 • Myjnie
 • Zbiorniki
 • Filtry mleczne i inne.

Istotną część codziennych czynności hodowcy stanowi mycie urządzeń udojowych.

Czyszczenie urządzeń po każdym doju ma podstawowe znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości produkcji. Prawidłowe oczyszczanie i odkażanie systemu doju chroni dochody rolnika. Czysta instalacja będzie funkcjonować dłużej i pomoże uzyskać dodatkowe premie przy płatności za mleko.

Proponujemy profesjonalnie środki do dezynfekcji sprzętu:

 • Myjnie
 • Detergenty do mycia urządzeń udojowych
 • Mydła, aktywna piana, płyny do mycia, szczotki i inne produkty.

Prawidłowe rutyna doju i przygotowanie wymienia do doju maja znaczący wpływ na jakość mleka i zdrowie stada. Higiena powinna zawsze stanowić najwyższy priorytet. Używanie odpowiednich produktów i narzędzi utrzymania higieny pozwala ograniczyć przypadki mastitis.

Oferujemy:

 • Skuteczne jodowe środki i kubki do dezynfekcji strzyków
 • Kremy do pielęgnacji wymion
 • Ręczniki i inne środki.

DOBROSTAN I WYPOSAŻENIE OBORY

Utrzymywanie dobrego stanu zdrowotnego zwierząt podnosi wydajność, jakość mleka i dochodowość. Wspomożemy w zarządzaniu zdrowotnością każdej krowy dzięki szerokiej ofercie rozwiązań służących utrzymaniu dobrostanu zwierząt, zdrowia stada oraz komfortu krów.

MLEK-MAR oferuje:

 • Czochradła dla krów
 • Poidła
 • Wentylacja i oświetlenie
 • Środki do dezynfekcji wymion
 • Bezpieczeństwo racic
 • Maszynki do strzyżenia
 • Maty i materace oraz inne

Krowy, które czują się dobrze, dobrze funkcjonują w oborze.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA STADEM

Podejmowanie decyzji w gospodarstwie mlecznym nie jest łatwe, bo trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników.

Ustalaj cele i wyniki, które chcesz osiągnąć w gospodarstwie.

System DelPRO zbiera dokładne dane automatycznie, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, dla każdego zwierzęcia w stadzie, wykorzystując w tym celu systemy do siebie podłączone. Duża robocza baza danych zawiera kompleksowe zapisy o przebiegu dojenia krowy, żywieniu, hodowli oraz leczeniu, a dodatkowo również dane historyczne na temat poszczególnych krów i całego stada. Analiza informacji pozwala na podejmowanie właściwych decyzji oraz na długotrwałe planowanie.

Oprogramowanie DelPRO dla obór stanowiskowych zapewnia lepsze sposoby kontrolowania produkcji mleka, począwszy od kontroli żywienia i zdrowia zwierząt, aż do doju i reprodukcji.